Novada domes priekšsēdētājas apsveikums 4.maijā

.

LV karogs 450Mīļie Carnikavas novada iedzīvotāji!
 
Šī gada 4.maijā svinēsim 23.gadskārtu, kopš Latvijas valstiskuma atjaunošanas. Tā ir diena, kad ģimenē ir iespēja būt kopā, pakavēties domās par valsti, patriotismu, kā arī ikviena cilvēka devumu savai valstij un savai zemei.

Biedrībā "Sernikon" noslēgusies 4.kārtas projektu vērtēšana

.

SernikonPublisko un privāto partnerattiecību biedrības "Sernikon" padome sniegusi atzinumus par 4.projektu pieņemšanas kārtā saņemtajiem Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) projektiem. Ir uzsākta arī 5.kārtas Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) projektu vērtēšana.