Carnikavas novada dome aicina pieteikt kandidātus Carnikavas novada vēlēšanu komisijai

.

Šī gada 30. novembrī Carnikavas novada dome nolēma atcelt šī gada 23. augusta lēmumu (protokols Nr.17, 37.§) “Par vēlēšanu komisijas izveidošanu” un 22. novembra lēmumu (protokols Nr.24, 27.§) “Par izmaiņām Carnikavas novada vēlēšanu komisijas sastāvā” un izsludināt jaunu pieteikšanos uz septiņām Carnikavas novada domes vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu vietām.