No 9. līdz 11. oktobrim notiks NBS mācības

.

NBS bildeNacionālie Bruņotie spēki (NBS) informē, ka no 9. līdz 11. oktobrim notiks “Berešu piešķiršanas pārbaudījumi” Ādažu, Garkalnes un Carnikavas novadā. Pārbaudījuma laikā karavīri pārvietosies militārajā ekipējumā, veiks orientēšanos apvidū ar dažādiem teorētiskiem un praktiskiem uzdevumiem kontrolpunktos.

Promenādes takas ietvaros izstrādā veselības maršrutu sportisko apmeklētāju vajadzībām

.

Pavasara slrejiens 2017 1181Pēdējos mēnešos Dabas parkā “Piejūra” paralēli tiek īstenoti divi lieli projekti – “Atpūtas taka Dabas parkā “Piejūra” Carnikavā, Carnikavas novadā” jeb tā saucamās Carnikavas promenādes uz jūru būvniecība, un "Piekrastes biotopu aizsardzība Dabas parkā “Piejūra” “Coastal Habitat Conservationin Nature Park “Piejūra”” jeb “LIFE CoHaBit”.