Paziņojums par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu fiziskai personai

.

Dome pavasaris 800Pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām" 1. panta 5. punktu un 25.2 panta otro daļu, Maksātnespējas likuma 73. panta pirmo un otro daļu, 141. panta 1.1 daļu un 164. panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldībām" 21. panta pirmo daļu, publicējam informāciju par nekustamā īpašuma nodokļu parāda dzēšanu fiziskai personai J.V.

Carnikavas novada pašvaldība lemj par vidusskolas izveidi Carnikavā

.

Pamatskolas ekaAtbildīgi domājot par augstvērtīgu vispārējās izglītības pieejamību Carnikavas novadā, Carnikavas novada dome šodien, 24. maijā, ārkārtas sēdē vienbalsīgi, ar 13 balsīm "par", apstiprināja lēmuma projektu par Carnikavas pamatskolas reorganizāciju, dibinot vispārējās vidējās izglītības iestādi – Carnikavas vidusskolu. To plānots atvērt 2018. gada 1. septembrī.