24. septembris - svētku diena

.

Domes eka 800Saistībā ar Viņa Svētības pāvesta Franciska pastorālo vizīti, 24. septembris visā valstī noteikts par svētku dienu un dome šajā dienā būs slēgta. 25. septembrī dome strādās pēc ierastā darba laika.

Paziņojums par NĪN parāda dzēšanu fiziskai personai

.

Domes eka 800Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu un otro daļu, Maksātnespējas likuma 164. panta pirmo daļu, “Par nodokļiem un nodevām” 25. panta ceturto daļu un 25.2 panta otru daļu publicējam informāciju par nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) parāda dzēšanu fiziskai personai.