Konkursā “Sabiedrība ar dvēseli” apstiprināti 12 projekti

.

Dzivo zali logoCarnikavas novada dome arī 2018. gadā turpina organizēt projektu konkursu "Sabiedrība ar dvēseli", kurā privātpersonām ar pašvaldības finansiālu atbalstu iespējams novadā īstenot savas ieceres. Šogad apstiprināti kopumā 12 iedzīvotāju, individuālo komersantu un biedrību pieteiktie projekti.
Konkursā iesniegtos projektu pieteikumus vērtēja domes apstiprināta konkursa komisija. Šī gada 21. februārī dome pieņēma lēmumu atbalstīt trīs konkursa nolikumam atbilstošus projektus rīcībā “Maza mēroga infrastruktūra”, piešķirot tiem finansējumu 3600 eiro, un deviņus projektus rīcībā “Sabiedriskās aktivitātes”, piešķirot tiem finansējumu 5790 eiro.
 
Apstiprinātie projekti rīcībā „Maza mēroga infrastruktūra”:
1. Ērikas Sadovskas projekts “Gājēju ietvju renovācija 2”, piešķirot finansējumu 1200 eiro.
2. Ērikas Sadovskas projekts “Gājēju ietvju renovācija”, piešķirot finansējumu 1200 eiro.
3. Lindas Priedītes projekts “Liepu ielas 1, Carnikava – bērnu laukumiņa atjaunošana un izveide”, piešķirot finansējumu 1200 eiro.

Ar dokumentiem, kas jāiesniedz Carnikavas novada Būvvaldē, lai īstenotu augstāk minētos projektus rīcībā “Maza mēroga infrastruktūra”, var iepazīties:  ŠEIT
1. pielikums – Paskaidrojuma raksts

 
Apstiprinātie projekti rīcībā „Sabiedriskās aktivitātes”:
1. Sabiedriskā labuma organizācijas (SLO), biedrības “Carnikavas invalīdu biedrība” projekts “Latvijas simtgade – iedvesma nākotnei!”, piešķirot finansējumu 315 eiro.
2. SLO, biedrības “Orientēšanās klubs Kāpa” projekts “Aktīvās spēles telpās un dabā Līkumu līkločiem”, piešķirot finansējumu 750 eiro.
3. SLO, biedrības “Orientēšanās klubs Kāpa” projekts “Pa marķētām dabas takām Carnikavas novadā”, piešķirot finansējumu 750 eiro.
4. Ievas Liniņas projekts “Esi aktīvs, būsi vesels!”, piešķirot finansējumu 720 eiro.
5. Individuālā komersanta “Māra 9” projekts “Vingro sev!”, piešķirot finansējumu 750 eiro.
6. SLO, biedrības “Orientēšanās klubs Kāpa” projekts “Mācamies orientēties!”, piešķirot finansējumu 750 eiro.
7. SLO, biedrības “Carnikavas invalīdu biedrība” projekts “Šķēres, adata un diegs – ideju prieks!”, piešķirot finansējumu 255 eiro.
8. Biedrības “Sporta un aktīvās atpūtas biedrība Garkalne” projekts “Veselīgās nodarbības Carnikavas novada skaistākajās vietās”, piešķirot finansējumu 750 eiro.
9. SLO, biedrības “Nākotnes iela” projekts “Individuāli un grupu prāta vingrinājumi visiem vecumiem”, piešķirot finansējumu 750 eiro.

Konkursa komisija izsaka pateicību par dalību konkursā visu projektu pieteikumu iesniedzējiem un aicina iesaistīties līdzīgās aktivitātēs arī turpmāk!

Konkursa komisija