Piedalies Latvijas valsts simtgades pasākumos!

.

cimdi 2w.4Vairs tikai nedaudz vairāk par mēnesi atlicis līdz Latvijas valsts 100. dzimšanas dienai. To sagaidot, Kultūras ministrijas Latvijas valsts simtgades birojs informē par vairākiem pasākumiem, aicinot tajos iesaistīties Latvijas iedzīvotājus. 

Aicinām piedalīties aptaujā par Dabas parku «Piejūra»

.

DSC 0008Projekta LIFE CoHaBit – Piekrastes biotopu aizsardzība Dabas parkā “Piejūra” (Natura 2000 vieta) ietvaros tiek veikta aptauja, lai uzzinātu, kādas ir Dabas parka “Piejūra” apmeklētāju un tuvāko teritoriju iedzīvotāju intereses dabas parkā un kā parka apmeklētāji vērtē tā nozīmīgumu un vērtības.

Lai 2019. gadā saņemtu NĪN atlaidi, jāvēršas domē ar iesniegumu

.

NIN bildeCarnikavas novada dome arī 2019. gadā piemēros nekustamā īpašuma nodokļa (turpmāk – NĪN) atvieglojumu 70% apmērā par vienu mājokli. Tādējādi ir iespējams saņemt 70% atvieglojumu no taksācijas gadā aprēķinātās NĪN summas būs NĪN maksātājam, kurš deklarējis dzīvesvietu savā nekustamajā īpašumā – dzīvojamajā mājā vai dzīvoklī – Carnikavas novadā.