Jūnijā aicina bērnus uz “zaļo” nodarbību ciklu Carnikavā

.

EventFB ZalasUsas 80018., 19. un 20.jūnijā biedrība “Nākotnes iela” sadarbībā ar Rīgas Dabaszinību skolu, zaļā dzīvesveida organizāciju "homo ecos:" un Dabas aizsardzības pārvaldi aicina 7– 10 gadu vecus Carnikavas novada bērnus piedalīties aizraujošu nodarbību ciklā "Zaļās ūsas un citi nieki, kas nav lieki".

Iespēja pieteikt bērnus vasaras nometnēm ar pašvaldības līdzfinansējumu

.

Summer CampLai veicinātu bērnu un jauniešu saturīgu un lietderīgu brīvā laika pavadīšanu vasarā, Carnikavas novada dome, izvērtējot Carnikavas novada bērnu un jauniešu vasaras nometņu projektu konkursā iesniegtos projektus, nolēmusi piešķirt 9928 eiro pašvaldības līdzfinansējumu 124 novadā deklarētajiem bērniem 11 vasaras nometņu projektos.