Carnikavas pamatskolā no 2018./2019. mācību gada tiek uzsākts projekts sekmīga mācību procesa īstenošanas atbalstam

.

skola abols unsplashNo šī mācību gada Carnikavas pamatskolā palielinās iespējas skolēnu atbalstam mācību procesā. Sadarbībā ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu tiks īstenots Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/1/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" - PuMPuRS, lai mazinātu to 5.-9. klases skolēnu skaitu, kuriem ir grūtības mācībās, kas neapmeklē skolu, neapgūst mācību vielu un dažkārt nepabeidz skolu.

Tumšajā laikā atceries par atstarotājiem!

.

amit sen 436696 unsplashCarnikavas novada pašvaldības policija vērš uzmanību uz to, ka diennakts tumšajā laikā īpaša uzmanība jāpievērš drošībai uz ceļa. Gājējiem OBLIGĀTI jābūt atstarotājiem (tai jābūt vestei vai apģērbam ar iestrādātiem atstarojošiem elementiem).