Dome reaģē uz deputāta Jāņa Lejas rīcību sporta pasākumā un lemj par viņa atbrīvošanu no divām komisijām

.

Domes eka pukes 800Ņemot vērā notikumus, kas saistīti ar deputāta Jāņa Lejas (“Saskaņa”) rīcību Carnikavas pašvaldības rīkotajā sporta pasākumā “3x3” 29. jūlijā, kurā deputāts fiziski iespaidoja florbola spēles dalībnieku un lietoja necenzētus vārdus, dome 22. augusta sēdē lēma par viņa atbrīvošanu no Carnikavas novada domes Administratīvās komisijas locekļa amata un Bērnu uzņemšanas pirmsskolas izglītības iestādēs komisijas locekļa (priekšsēdētāja vietnieka) amata