Skolēni var saņemt atlaidi braukšanas biļetēm

.

vilciens 800Tuvojoties jaunā mācību gada sākumam, novada Sociālais dienests atgādina, ka izglītojamie, kas mācās Carnikavas pamatskolā (1.–9. klasē), braukšanas biļetes var saņemt ar 100% atlaidi. Savukārt vispārējās vidējās izglītības iestādēs 10.–12. klašu skolēni tiesīgi saņemt braukšanas biļetes ar 50% atlaidi uz un no izglītības iestādes citā novadā vai Latvijas pilsētā.

Novada piekrastē jaunas informatīvās norādes

.

norades pludmale 800Projekta Nr. 1-08/260/2018 “Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana” ietvaros Carnikavas novada pludmalē no Kalngales līdz Lilastei uzstādītas 19 informatīvās zīmes ar informāciju par pludmales zonējumu, attālumu līdz ciematu centriem un telts vietām, divas informatīvās planšetes un viens informatīvais stends Lilastes pludmalē par Carnikavas novada pludmales zonējumu un novadā pieejamiem apskates objektiem.