Drukāt

Pētniecības un uzņēmējdarbības centra izveide Mežgarciemā

Carnikavas novada Mežgarciemā paredzēts izveidot visaptverošu Biofarmācijas un organiskās ķīmijas pētniecības un uzņēmējdarbības centru, kā arī īstenot vairākus nozīmīgus apakšprojektus publiskās infrastruktūras sakārtošanā, pētniecības infrastruktūras izveidē un cilvēkkapitāla attīstībā.
 
Projekta kopējais mērķis ir izveidot infrastruktūru un nodrošināt cilvēkkapitālu Latvijas zinātnes sasniegumu biofarmācijas jomā izmantošanai uzņēmējdarbībā un inovatīvas uzņēmējdarbības attīstībai reģionālā līmenī.
 
Būtiskākie Biofarmācijas pētniecības un uzņēmējdarbības centra darbības virzieni:
- publiskās infrastruktūras sakārtošana – pievadceļu izbūve, inženierkomunikāciju izbūve, publiskās telpas revitalizācija un labiekārtošana;
- pētniecības infrastruktūras attīstība – pētniecībai, attīstībai un inovācijām nepieciešamās infrastruktūras izveide;
- uzņēmējdarbības uzsākšanas un zināšanu pārneses infrastruktūras izveide – biofarmācijas biznesa inkubatora un tehnoloģiju pārneses centra izveide;
- cilvēkkapitāla attīstības pasākumi un pētniecība – finansējuma piesaiste pētniecības projektu īstenošanai un jaunu zinātnisko grupu izveidei;
- jauniešu un uzņēmēju intereses radīšana par dabaszinātņu nozari – dabaszinību izglītības un uzņēmējdarbībascentra izveide.
 
Kā nākošais projekta īstenošanas posms, kas īstenojams sadarbībā ar citām reģiona pašvaldībām ir industriālo zonu izveidošana, kar iegūtās idejas, tehnoloģijas un zināšanas būtu attīstāmas kā reāli ražojoši uzņēmumi.
 
Noderīga informācija:
Biofarmācijas pētniecības un uzņēmējdarbības centra izveidošanas iecere
Tehniski ekonomiskais pamatojums Biofarmācijas pētniecības un uzņēmējdarbības centra izveidošanai Mežgarciemā