Drukāt

10.maijā veiksmīgi norisinājās piekrastes gājēju ceļa “Jūrtaka” informatīvais seminārs ar takas marķēšanas atklāšanu

jurtakas markesanaŠ.g. 10.maijā Carnikavas Novadpētniecības centrā veiksmīgi norisinājās piekrastes gājēju ceļa “Jūrtaka” informatīvais seminārs ar noslēguma aktivitāti – takas marķēšanu. Interesentiem bija iespēja uzzināt detalizētāku informāciju par piekrastes gājēju ceļu “Jūrtaka” un tā aktualitātēm, gājēju ceļā pieejamiem apskates objektiem, dabas parka “Piejūra” izziņas un atpūtas iespējām, kā arī Latvijas robežas tūrisma ceļu 1836 aktualitātēm un piedāvātajiem pārgājieniem.
Drukāt

Top pārgājienu maršruts gar Baltijas jūras piekrasti Latvijā un Igaunijā

interreg Estonia Latvia 2017 v2 no flag full colour all inclusive 1  european union flag with text full colour 1Jurtaka1
 
 
 
 
 
01.02.2017 - 30.01.2020   (ESTLAT22)
Projekta mērķi
Projekta "Pārgājienu maršruts gar Baltijas jūras piekrasti Latvijā un Igaunijā" (Hiking Route Along the Baltic Sea Coastline in Latvia – Estonia) mērķis ir izveidot pārgājienu tūrisma maršrutu gar Baltijas jūru no Latvijas dienvidrietumu robežas līdz Tallinai Igaunijā. Plānots, ka kopējais maršruta garums būs ap 1100 km un tas būs garākais pārgājienu maršruts Baltijas valstīs.
Maršruts paredzēts kā ilgtspējīgs, dabas, kultūrvidei un vietējai ekonomikai draudzīgs tūrisma produkts, kas iekļautos Eiropas garo distanču kājnieku tūrisma maršrutu tīklā E9. Līdz šim nav bijušas īstenotas iniciatīvas, kuru rezultātā piekrastē būtu izveidots vienots kājnieku tūrisma maršruts, kas veicinātu videi un cilvēka veselībai draudzīgas aktivitātes, vienlaikus dodot ekonomisko pienesumu vietējiem pakalpojumu sniedzējiem. Tajā pat laikā ir liels pieprasījum pēc šāda tūrisma produkta un salīdzinoši maz fizisku un administratīvu šķēršļu, kas traucētu šāda kopēja valsts un pārrobežu tūrisma produkta izveidei un attīstībai.
 
Projekta plānotie rezultāti
Projekta ietvaros, līdz 2019. gada oktobrim, iesaistot vietējo sabiedrību, pašvaldības un uzņēmējus ir paredzēts:
  • dabā apsekot visu maršruta teritoriju;
  • izstrādāt maršruta vizuālo identitāti;
  • izstrādāt maršruta marķēšanas vadlīnijas;
  • marķēt maršrutu dabā;
  • uzstādīt informācijas stendus un norādes zīmes;
  • izveidot elektronisku piekrastes pasākumu kalendāru;
  • izveidot rokasgrāmatu uzņēmējiem «Pakalpojumu sniegšana pārgājienu tūristiem»;
  • izdot ceļvedi, piekrastes tūrisma karti, tūroperatoru rokasgrāmatu;
  • izveidot maršruta mājas lapu un profilus sociālajos tīklos u.c. mārketinga aktivitātes.
Projekts tiek īstenots ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējumu: EUR 926 277.13, projekta partneru līdzfinansējums: EUR 163 460. 67
Programmas mājaslapa: www.estlat.eu
Oficiālā ES tīmekļa vietne: www.europa.eu

Augstākminētā informācija atspoguļo autora viedokli un Igaunijas-Latvijas programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.