Drukāt

Carnikavas novada pirmsskolas izglītības iestāde “Piejūra”

.

Adrese: Siguļi, "Skola", Carnikavas novads, LV-2163
Tālrunis:  28365823
E-pasts:
 
Vadītāja p.i. : Antra Krasta
E-pasts:
Tālr. 29389606
Apmeklētāju pieņemšanas laiks:
Iepriekš vienojoties pa tālr. 26389606
 
Lietvede Anita Bauere, tālr.  28365823
Skolotāja Anita Pētersone – grupa "Pasaciņa", tālr. 25714410
Mūzikas un sporta skolotāja Olita Persidska - grupa "Pasaciņa", tālr.2571440
 
Carnikavas novada pirmsskolas izglītības iestāde "Piejūra" ir Carnikavas pašvaldības izglītības iestāde, kas nodrošina pirmsskolas izglītības programmu (kods 01011111). Tā darbojas kopš 01.07.2017. "Piejūra" strādā katru darbadienu no plkst. 7.00 līdz 19.00.
 
Iestādi apmeklē bērni no 3 gadu vecuma.
 
NODERĪGA INFORMĀCIJA
Apmeklētāju uzturēšanās kārtība Carnikavas novada pirmsskolas izglītības iestādē "Piejūra"
Carnikavas novada pirmsskolas izglītības iestādes "Piejūra" iekšējās kārtības noteikumi
Sadarbības līgums starp Carnikavas pirmsskolas izglītības iestādi "Piejūra" un izglītojamā vecākiem/aizbildņiem
Informācija jauno audzēkņu vecākiem 
Ēdienkarte audzēkņiem