Drukāt

Izglītības un kultūras nodaļa

Carnikavas novada pašvaldības Izglītības un kultūras nodaļa īsteno pašvaldības funkcijas izglītības pārraudzības un metodiskā darba, kā arī kultūras un tūrisma darba organizācijā.
 
Nodaļas vadītāja: Elita Terentjeva
Tālr. 67993590, 28615155
E-pasts: elita.terentjeva[at]carnikava.lv
 
Izglītības metodiķe: Antra Krasta
Tālr. 29389606
E-pasts:
 
Izglītība
 
 
2017. gadā pašvaldības atbalsts Carnikavas novadā deklarētajiem privāto pirmsskolas iestāžu izglītojamiem vecumā no 1,5 - 4 gadu ir EUR 208,12 mēnesī, obligātās sagatavošanas vecuma izglītojamiem (no 5 gadiem) - EUR 152,36 mēnesī saskaņā ar domes 18.01.2017. lēmumu.
 
 
 
 
 
Pieteikuma veidlapa (PDF, WORD) bērna reģistrēšana uzņemšanai pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē.
 
 
 
Kultūra