Drukāt

Carnikavas pamatskola

Pamatskola7Adrese: Nākotnes iela 1, Carnikava, Carnikavas novads, LV-2163
Tālr. 67993613
E-pasts:
Mājas lapa: www.pamatskola.carnikava.lv

Direktore: Aija Patkovska
Tālr. 28660408
E-pasts:
 
Direktora vietniece izglītības jautājumos: Eva Odziņa
Tālr. 26438896
E-pasts:
Pieņemšanas laiki:  pēc iepriekšējas vienošanās pa tālruni 
 
Direktora vietnieks saimniecības jautājumos: Valdis Pomaskovs
Pieņemšanas laiki:  pēc iepriekšējas vienošanās pa tālruni 
 
Direktora vietniece audzināšanas darbā: Simona Čaupala
Tālr. 28636429
E-pasts:
Pieņemšanas laiki:  pēc iepriekšējas vienošanās pa tālruni 
 
Skolas psiholoģes: Dace Innuse un Daina Kalniņa
Tālr. 67993613
Pieņemšanas laiki: pēc iepriekšējas vienošanās pa tālruni 
 
Sociālā pedagoģe: Anna Plauča
Tālr. 67993613
Pieņemšanas laiki: pēc iepriekšējas vienošanās pa tālruni 

1974. gada 1. septembrī Carnikavas bērni uzsāka mācības pašreizējās Carnikavas pamatskolas ēkā, kura tapusi ar zvejnieku kolhoza "Carnikava" vadības un arhitekta Gunāra Caunes gādību. Mācības vairākus gadus tika organizētas divās maiņās un divplūsmu skolā skolēnu skaits pārsniedza piecus simtus.

Daudzo gadu laikā, piedzīvojot dažādas pārmaiņas, skolai ir izveidojušās savas tradīcijas – tiek atzīmēta Skolotāju diena, Mātes diena, Pēdējais zvans, Ziemassvētki, izlaidumi, organizētas mācību priekšmetu nedēļas un mākslas darbu izstādes. Kopš 2006. gada Carnikavas pamatskolas skolēni aktīvi piedalās Ēnu dienā, kad viņi dodas uz novada pašvaldības iestādēm, lai iepazītos ar dažādu profesiju pārstāvju ikdienu.

Kopš 1974.gada Carnikavas pamatskolu vadījuši deviņi direktori: Velta Krauze, Jānis Locāns, Irita Steģe, Irēna Drupa, Edgars Tabors, Ainārs Stikuts, Anna Plauča, Inta Lemešonoka, Sergejs Čevers. Tagad skolas direktora amata vietā strādā Aija Patkovska.

Vairāk informācijas Carnikavas pamatskolas mājas lapā: www.pamatskola.carnikava.lv