Carnikavas novada pašvaldība aicina darbā informācijas sistēmu administratoru/i

.

domes eka 2018 ziemaCarnikavas novada pašvaldība aicina darbā informācijas sistēmu administratoru/i. Pieteikšanās līdz 2019. gada 4. janvārim.
 
Darba pienākumi:
Datu pārraides infrastruktūras apkalpošana:
- datortīkla aktīvās aparatūras – modemu, koncentratoru, komutatoru, bezvadu bāzes staciju, maršrutētāju uzstādīšana, uzturēšana, konfigurēšana un darbības problēmu novēršana;
- piedalīšanās vājstrāvu tīklu projektēšanā, izbūves uzraudzībā, dokumentācijas sagatavošanā.
Serveru apkalpošana:
- serveru aparatūras un programmatūras uzstādīšana, konfigurēšana un nepārtrauktas darbības nodrošināšana, atjaunināšana un profilakse;
- lietotāju kontu vadība dažādiem serveru servisiem.
Informācijas sistēmu apkalpošana:
- IT infrastruktūras plānošana, priekšlikumu sagatavošana par nepieciešamajiem uzlabojumiem;
- lietotāju kontu vadība dažādām informācijas sistēmām;
- automātisku rezerves kopiju izveides nodrošināšana informācijas sistēmām un nozīmīgākajiem datiem.
IT infrastruktūras drošības nodrošināšana:
- izvērtēt ar informācijas sistēmu drošību saistītos iekšējos normatīvos aktus un, pēc nepieciešamības, papildināt tos, kā arī ieviest atbilstošus tehniskos risinājumus;
- pārraudzīt informācijas sistēmu drošības politikas prasību iekļaušanu iestādes iekšējos procesos;
- analizēt auditācijas pierakstus;
- sekot līdzi jaunumiem informācijas sistēmu drošības jomā, izvērtēt to iespējamo ietekmi uz iestādes darbību un sniegt priekšlikumus drošības uzlabošanai;
- vadīt un piedalīties ar informācijas sistēmu drošību saistītajos projektos;
- izstrādāt informācijas drošības pārvaldības sistēmas arhitektūru, noteikt atbildīgo personu lomas un pienākumus;
- nodrošināt drošības pārvaldības sistēmas atbilstību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nozares normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;
- izstrādāt un ieviest ar informācijas sistēmu drošību saistītos normatīvos aktus iestādē;
- konsultēt darbiniekus, kuri iesaistīti drošības pārvaldībā.
Lietotāju konsultēšana un dokumentācijas izstrāde:
- konsultēt gala iekārtu lietotājus par attiecīgās aparatūras vai programmatūras izmantošanu;
- izstrādāt specifikācijas nepieciešamās aparatūras un programmatūras iegādei;
- izstrādāt IT infrastruktūras dokumentāciju un aktualizēt.
 
Prasības:
- vidējā profesionālā vai augstākā informācijas un komunikāciju tehnoloģiju nozarē (var būt 2.kursa students);
- labas iemaņas darbā ar serveru aparatūru un programmatūru (Microsoft un UNIX saimes operētājsistēmām);
- labas iemaņas darbā ar KVM (Kernel Virtual Machine) virtualizācijas risinājumiem;
- labas iemaņas darbā ar tīkla aktīvo aparatūru un programmatūru (Mikrotik);
- par priekšrocību uzskatīsim labas iemaņas darbā ar CAD programmatūru, izpratne par projektēšanas un būvniecības procesiem un normatīvajiem aktiem;
- labas valsts valodas zināšanas, krievu un angļu valodas zināšanas saziņas līmenī;
- labas iemaņas darbam ar datoru un citu biroja tehniku;
- labas komunikācijas un sadarbības prasmes;
- izteikta analītiskā domāšana, precizitāte un augsta atbildības sajūta.
 
Piedāvājam:
- stabilu un motivējošu darba atalgojumu (1238,00 Euro);
- sociālās garantijas;
- mūsdienu prasībām atbilstošus darba apstākļus.
 
Darba laiks:
- 32 stundas nedēļā (0,8 slodze).
 
Atbilstoši Fizisko personas datu apstrādes likuma 25.panta pirmajai daļai informējam, ka:
1) jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi;
2) jūsu personas datu apstrādes pārzinis šī atlases konkursa ietvaros ir Carnikavas novada dome, Stacijas iela 5, Carnikava, LV-2163;
3) jūsu dati tiks uzglabāti 3 mēnešus pēc konkursa norises veikšanas.
Ar sīkāku savu tiesību aprakstu saistībā ar personas datu apstrādi Jūs varat iepazīties Carnikavas novada domes mājas lapā: www.carnikava.lv vai vēršoties pie datu aizsardzības speciālista kontaktējoties ar e-pasta starpniecību:
 
Motivācijas vēstuli un dzīvesgājuma aprakstu (CV) sūtīt uz e-pastu: vai iesniegt personīgi Carnikavas novada domes Klientu apkalpošanas centrā (Stacijas ielā 5, Carnikavā, Carnikavas nov., LV-2163) līdz 2019. gada 4. janvārim plkst. 14:30. Uz pārrunām tiks uzaicināti 2.kārtas pretendenti. Tālrunis uzziņām: 29423659; e-pasts saziņai: .