Carnikavas novada domē Attīstības un plānošanas nodaļas attīstības speciālista būvniecības jautājumos vakance

.

Dome ziema 02 160Carnikavas novada pašvaldība aicina darbā Attīstības un plānošanas nodaļas attīstības speciālistu būvniecības jautājumos (būvinženieri). Kandidātu pieteikšanās termiņš ir līdz 2019. gada 7. janvārim plkst. 17.30.
 
Darba pienākumi:
-sagatavot projektu pieteikumus, plānot un prognozēt projektu finansējumu un aktivitātes, vadīt apstiprinātos būvprojektus;
-gatavot atskaites un cita veida dokumentāciju, kas saistās ar projektu ieviešanu;
-sagatavot tehniskās specifikācijas un darba uzdevumus, lai uzsāktu projektēšanas, būvniecības un būvuzraudzības darbus;
-pārbaudīt iesniegto tehnisko projektu un būvniecības tāmju aprēķinu pareizību, objektivitāti un ticamību;
-sekot līdzi un uzraudzīt, lai projekta projektēšanas un būvniecības periodā tiktu izvēlēti optimāli risinājumi, kas atbilst pašvaldības prasībām, drošības standartiem un Latvijas Republikas likumdošanai;
-veikt ar pašvaldības darbības stratēģijas un attīstības politikas plānošanu un izstrādi saistīto plānošanas dokumentu saskaņošanu ar novada interesēm un vajadzībām;
-gatavot domes lēmumu projektus nodaļas kompetences jautājumos, izvērtējot novada un nacionālā līmeņa plānošanas dokumentus un normatīvo regulējumu;
-sagatavot pieprasījumus un atbildes citām institūcijām, koordinēt sadraudzības un sadarbības sakarus ar Latvijas Republikas pilsētām un novadiem, kā arī citām iestādēm un pašvaldībām ārvalstīs;
-veikt citus līdzīga satura pienākumus.
Prasības kandidātiem:
-augstākā inženierzinātņu vai sociālo, ekonomikas zinātņu izglītība (vēlams, lai izglītība būtu papildināta ar zināšanām pašvaldības darbā; inženierzinātņu izglītība būs uzskatāma par priekšrocību);
-pieredze būvniecības projektu vadīšanā, vēlams arī pievienot projekta īstenotāja atsauksmi;
-pieredze ES finansētu projektu pieteikumu sagatavošanā un projektu vadīšanā;
-izteikta analītiskā domāšana, precizitāte un augsta atbildības sajūta;
-labas angļu valodas zināšanas tiks uzskatītas par priekšrocību;
-labas iemaņas darbā ar datoru un citu biroja tehniku;
-teicamas saziņas un prezentācijas prasmes, spēja ātri novērtēt situāciju un pieņemt pamatotus lēmumus;
-iniciatīva, spēja patstāvīgi organizēt savu darbu un strādāt komandā.
 
Piedāvājam:
-Dinamisku darbu uz pilnu slodzi;
-Atalgojumu (bruto) EUR 1547 mēnesī;
-Sociālās garantijas;
-Profesionālās pilnveidošanās iespējas;
-Inovatīvu darba vidi.
 
Darba attiecību uzsākšanas vēlamais laiks: līdz 2019. gada 1. februārim.
 
Motivācijas vēstuli un dzīvesgājuma aprakstu (CV) sūtīt uz e-pastu vai iesniegt personīgi Carnikavas novada domes Klientu apkalpošanas centrā (Stacijas ielā 5, Carnikavā, Carnikavas nov., LV-2163) ar norādi „Attīstības speciālists” līdz 2019. gada 7. janvārim plkst. 17:30. Uz pārrunām tiks uzaicināti 2.kārtas pretendenti. Tālrunis uzziņām: 67992362
 
Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, informējam, ka:
1) pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi;
2) pretendentu personas datu apstrādes pārzinis šī atlases konkursa ietvaros ir Carnikavas novada dome, Stacijas iela 5, Carnikava, Carnikavas novads, LV-2163;
3) pretendentu personas dati tiks uzglabāti 3 mēnešus pēc konkursa norises veikšanas.
 
Ar sīkāku tiesību aprakstu saistībā ar personas datu apstrādi var iepazīties Carnikavas novada domes mājas lapā: www.carnikava.lv/personas datu aizsardzība vai vēršoties pie datu aizsardzības speciālista kontaktējoties ar e-pasta starpniecību: