Lai NĪN atlaidi saņemtu par visu 2019. gadu, decembrī jāvēršas domē ar iesniegumu

.

NIN bildeAtgādinām iedzīvotājiem – lai arī 2019. gadā saņemtu nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) atvieglojumu 70% apmērā par vienu mājokli, vēl šogad jāvēršas Carnikavas novada domē ar iesniegumu. Tiem, kuri iesniegumu par NĪN atvieglojumu iesniegs vēlāk – 2019. gada janvārī, februārī utt. – atvieglojumus piemēros un pārrēķinu veiks, sākot no nākamā mēneša pēc iesnieguma pieņemšanas domē.

27. un 28. decembrī Carnikavas novada dome strādā ierastajā darbalaikā – ceturtdien līdz plkst. 17.30, piektdien no plkst. 8.00 līdz 15.30 (pusdienlaiks 12.00–12.30).

Atgādinām, ka iespēja saņemt 70% atvieglojumu no taksācijas gadā aprēķinātās NĪN summas būs NĪN maksātājam, kurš deklarējis dzīvesvietu savā nekustamajā īpašumā – dzīvojamajā mājā vai dzīvoklī – Carnikavas novadā.

Jāņem vērā, ka minētais atvieglojums netiks piemērots ēkas daļai, kas tiek izmantota saimnieciskās darbības veikšanai. Pārējie NĪN atvieglojumi, kas noteikti pašvaldības saistošajos noteikumos “Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Carnikavas novadā” paliek spēkā kā līdz šim.

Lai saņemtu NĪN atvieglojumu, iedzīvotājiem Carnikavas novada domē jāvēršas ar iesniegumu. To iespējams izdarīt vairākos veidos:

elektroniski: pašvaldības pakalpojumu portālā pakalpojumi.carnikava.lv jāizvēlas “Iesniegums par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu” izmantojot e-pakalpojumu portālā www.latvija.lv;
pa pastu: iesnieguma veidlapu var lejupielādēt www.carnikava.lv, aizpildīt un nosūtīt pa pastu uz adresi: Carnikavas novada dome, Stacijas iela 5, Carnikava, Carnikavas novads, LV – 2163;
klātienē: ierasties Klientu apkalpošanas centrā (Stacijas ielā 5, Carnikavā) un aizpildīt nepieciešamo iesnieguma formu.
Sīkāka informācija pieejama Carnikavas novada domes tīmekļa vietnē un Klientu apkalpošanas centrā.
Jautājumu vai neskaidrību gadījumā lūdzam vērsties pie nekustamā īpašuma nodokļu inspektores Ilgas Balodes, tālr. 67993418, e-pasts: .