Latvijas valsts 100. jubilejas priekšvakarā Carnikavā krāšņi izskanējuši patriotisko dziesmu koncerti un pasniegti Atzinības raksti

.

rokkoncerts16. un 17. novembrī novadnieki pulcējās uz patriotisko dziesmu koncertuzvedumu "Dziesma. Brīvība. Latvija." un kā allaž šajos valsts svētkos tika pasniegti Carnikavas novada Atzinības raksti.

Šim apbalvojumam cilvēkus bija pieteikuši gan novada iedzīvotāji, gan pašvaldības darbinieki.

Atzinības raksti Latvijas valsts 100. jubilejas priekšvakarā, 16. novembrī tika pasaniegti:
Uldim Siliņam - par novada kultūrvēstures atspoguļojumu grāmatā “Mēs esam carnikavieši”;
Ingrīdai Krūmiņai - par ieguldījumu novada senioru sabiedriskās dzīves organizēšanā;
Daigai Landsmanei - par pašaizliedzīgu profesionālo darbību un novada senioru atbalstu;
Rasmai Iesalniecei - par pašaizliedzīgu profesionālo darbību novada iedzīvotāju veselības aprūpē;
senioru biedrībai “Paeglis” - par aktivitāti novada sabiedriskajā dzīvē un aktīvu dalību reģionālās un starptautiska mēroga aktivitātēs;
Zigrīdai Veinbergai - par ilggadēju un profesionālu zobārstniecības pakalpojumu sniegšanu Carnikavas novadā;
Rīgas Starprajonu kooperatīvajai biedrībai - par Carnikavas novadā sekmīgi organizēto tirdzniecības pakalpojumu sniegšanu un iestādes 70. jubilejā.

Saviļnojošais Atmoda laiku patriotisko dziesmu koncerts krāšņi izskanēja svētkiem līdz nepazīšanai pārvērstajā Carnikavas pamatskolas sporta zālē, mūzikas valodā emocionāli izstāstot mūsu tautas vēsturi un brīvības alkas. Teju 30 gadu tālā Atmodas laika un Dziesmotās revolūcijas dziesmas ir kā atgādinājums, ka mūsu brīvība un sava valsts ir milzīga vērtība. Sargāsim to, apzinoties, ka mūsu valsts Latvija būs tik stipra, gudra, attīstīta un veiksmīga kā mēs, jo savas valsts nākotnes stāstu rakstām visi kopā.

Paldies koncerta organizatoriem – tautas nama “Ozolaine” komandai, īpaši vadītājai Alīsei Vorobejai un viņas vietniecei Agnijai Saprovskai. Paldies visiem tiem, kuri atbalstīja koncerta sagatavošanu un norisi! Paldies visiem māksliniekiem, dziedātājiem, dejotājiem un paldies tiem, kuri ieradās uz koncertu, lai kopā nosvinētu mūsu valsts nozīmīgo gadskārtu!

FOTOGALERIJA