Līdz 12. decembrim iedzīvotāji var pieteikt nolietoto riepu nodošanu

.

Clean R savac nolietotas riepasAicinām Carnikavas novada iedzīvotājus, kuri vēlas bez maksas nodot četras nolietotās automašīnu riepas, līdz šī gada 12. decembrim pieteikt pakalpojumu SIA "Clean R". Riepu savākšana notiks sestdienā, 15. decembrī.

Šāds pakalpojumu novada iedzīvotājiem, kuri noslēguši atkritumu apsaimniekošanas līgumu ar “Clean R”, tiek nodrošināts bez papildu maksas esošā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifa ietvaros.

Klientiem riepu izvešana jāpiesaka SIA “Clean R” Klientu centrā līdz 2018. gada 12. decembrim, rakstot uz e-pasta adresi vai zvanot pa tālruni 67111001. Piesakoties akcijai, ir jānosauc līguma numurs, riepu atrašanās vieta un skaits, kā arī kontakttālrunis. Iedzīvotāju ievērībai – šīs akcijas laikā riepas pieteiktajās adresēs pieņems tikai klientu klātbūtnē, parakstot pieņemšanas nodošanas aktu.

Daudzdzīvokļu māju iedzīvotājus aicinām pakalpojumu pieteikt māju vecākajiem, kuri šīs ziņas apkopos un līdz 12. decembrim nodos atkritumu apsaimniekotājam. Jāņem vērā, ka no viena dzīvokļa drīkst nodot četras automašīnu riepas un nama apsaimniekotājam pieteikumu sarakstā jānorāda dzīvokļa numurs, informācija par personu, kura nodod riepas (vārds uzvārds, tālruņa nr., riepu skaits). Bez iepriekšējas pieteikšanas mājas vecākajam riepas 15. decembrī netiks pieņemtas.

Jau vēstīts, ka Carnikavas novada pašvaldības un SIA "Clean R" noslēgtais sadarbības līgums paredz bez papildu maksas klientiem nodrošināt četru automašīnu riepu nodošanu gadā. Ārpus šīs akcijas Carnikavas novada iedzīvotājiem ir iespēja pieteikt nolietoto riepu izvešanu kā videi kaitīgo un bīstamo atkritumu izvešanas maksas pakalpojumu, kura tarifs ir 4,22 €/kg.

Riepu vākšanas akciju organizē Carnikavas novada pašvaldība sadarbībā ar vides pakalpojumu uzņēmumu "Clean R".

Jau vēstīts, ka dažādas īpašas papildpakalpojumu akcijas reizi vai varākas reizes gadā bez papildu maksas tiek nodrošinātas novada iedzīvotājiem, kuri noslēguši atkritumu apsaimniekošanas līgumu ar “Clean R”. 17. novembrī novadā jau īstenota lielgabarīta un nolietotās elektronikas savākšanas akcija, aicinām izmantot iespēju 15. decembrī videi draudzīgā veidā atbrīvoties no nolietotajām autoriepām.

“Clean R”, Carnikavas Komunālserviss