Privatizācijas aģentūra paziņojums par pirkuma līgumu zemesgabalam Akāciju ielā 15

.

PA logoAtbilstoši likuma „Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju” 86.panta nosacījumiem publicējam VAS “Privatizācijas aģentūra” informāciju par zemesgabala pirkuma līguma noslēgšanu.

14.12.2018. noslēgts zemesgabala Akāciju ielā 15, Siguļos, Carnikavas novadā kadastra Nr.80520030237, pirkuma līgums. Pircējs I.Bimbaite, pirkuma cena 3195 eiro.