Mājokļa decentralizēto kanalizācijas sistēmu var reģistrēt arī elektroniski

.

Mucas 800Rūpējoties par vidi, noteiktas jaunas decentralizēto kanalizācijas sistēmu – krājtvertņu vai bioloģisko attīrīšanas iekārtu (DCKS) – apsaimniekošanas prasības, un vispirms DCKS jāreģistrē pašvaldībā. 

Jau vēstīts, ka līdz šā gada 1. jūnijam iedzīvotājiem ir pienākums sniegt ziņas par mājsaimniecībā esošo mājokļa decentralizēto kanalizācijas sistēmu – to paredz Ministru kabineta (MK) “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu”.

Pašvaldības aģentūra “Carnikavas Komunālserviss” kā novada ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs jau pērn sāka veidot individuālo kanalizācijas sistēmu reģistru. Līdz šim brīdim no aptuveni 4000 novadā esošām DCKS reģistrētas vien 24. Iedzīvotāju ērtībām izveidotspakalpojumi.carnikava.lv, ar kura palīdzību var iesniegt nepieciešamās ziņas arī elektroniski. Vietnes pakalpojumi.carnikava.lv sadaļā “Iesniegums pašvaldības iestādēm” jāizvēlas “Decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas apliecinājums”. Autorizējoties sistēmā, atvērsies anketa, kurā jāievada ziņas par mājokli un DCKS.

Apliecinājumā jāsniedz ziņas par mājoklī deklarēto un faktiski dzīvojošo iedzīvotāju skaitu; esošo vai prognozējamo ūdens patēriņu mēnesī vai gadā; izvedamo notekūdeņu apjomu mēnesī vai gadā; par to, kā īpašumā tiek nodrošināta notekūdeņu apsaimniekošana, DCKS veidu, krājtvertnes tilpumu u.c. Atkarībā no krājtvertnes tilpuma, veida un iedzīvotāju skaita, atbilstoši saistošajiem noteikumiem “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Carnikavas novada pašvaldībā” tiks noteikts, cik bieži nepieciešams krājtvertni iztukšot.

DCKS reģistrs ļaus pašvaldībām pārraudzīt kā īpašumos tiek ievērotas notekūdeņu apsaimniekošanas prasības, jo mājsaimniecībām līdz 2021. gada 31. decembrim ir jānodrošina sistēmas atbilstību MK noteiktajām prasībām.

Vairāk informācijas par DCKS reģistrēšanu var iegūt www.komunalserviss.carnikava.lv sadaļā “Ūdenssaimniecība”, tālāk izvēloties sadaļu “Decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrēšana”, kā arī pašvaldības aģentūrā “Carnikavas Komunālserviss”, darba laikā zvanot uz tālruņa numuriem 67993705, 67993391, rakstot uz e-pasta adresi vai klātienē vēršoties birojā Stacijas ielā 7, Carnikavā pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 17.30 (pusdienlaiks 12.00-12.30).

Skatieties arī LTV ziņu 8. janvāra sižetu, kur šis jautājums izskaidrots, izmantojot Carnikavas novada piemēru.