Carnikavas pamatskolā turpinās projekts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai

.

zimuli skola unsplashNo 2017./2018. mācību gada Carnikavas pamatskolā tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.3.2.2./16.1.001 SAM:8.3.2. “Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”. Tie ir atbalsta pasākumi 1.- 6. klases skolēniem.

 
Projektā tiek īstenoti dažādi mācību un ārpusstundu pasākumi, kas palīdz skolēniem iekļauties mūsdienu mainīgajā pasaulē, kā arī izmantot zināšanas, prasmes, risinot problēmas reālās dzīves situācijās. Projekta ietvaros tiek īstenotas aktivitātes, kas sniedz atbalstu skolēniem mācībās, ņemot vērā viņu intereses, spējas, talantus, arī grūtības un individuālu nodarbību nepieciešamību.

valsts izglitibas satura centrs logo