Carnikavas pamatskolā norit projekts, lai uzlabotu pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem

.

skola gramatas unsplashSadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru tiks realizēts EFS projekts Nr. 8.3.5.0./16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”. Projekts tiks īstenots 2018. gada 1. oktobra līdz 2020. gada 30. decembrim, un tā mērķis ir uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs.
 
Projekta ietvaros tiek īstenoti dažādi karjeras atbalsta pasākumi, kuri ir saistīti gan ar darba pasaules iepazīšanu, izglītojamo sevis izpēti, karjeras lēmuma pieņemšanu, pašnovērtējuma veikšanu, iepazīšanos ar izglītības iespējām. Ar izglītojamajiem strādās pedagoģe karjeras konsultante Arnita Kampāne. Projekta ietvaros ir iespējams saņemt finansējumu karjeras atbalsta pasākumiem un sabiedriskā transporta izdevumu apmaksai.

valsts izglitibas attistibas agentura logo