Carnikavas novada pašvaldība lemj par vidusskolas izveidi Carnikavā

.

Pamatskolas ekaAtbildīgi domājot par augstvērtīgu vispārējās izglītības pieejamību Carnikavas novadā, Carnikavas novada dome šodien, 24. maijā, ārkārtas sēdē vienbalsīgi, ar 13 balsīm "par", apstiprināja lēmuma projektu par Carnikavas pamatskolas reorganizāciju, dibinot vispārējās vidējās izglītības iestādi – Carnikavas vidusskolu. To plānots atvērt 2018. gada 1. septembrī.