Līdz 2017. gada beigām iedzīvotājiem pieejamas āra vingrošanas nodarbības Carnikavas stadionā

.

KSRM 800Carnikavas novada iedzīvotājiem līdz gada beigām ir iespēja piedalīties āra vingrošanas/fitnesa nodarbībās, kas notiek otrdienās un ceturtdienās plkst. 19.00–20.00 Carnikavas stadionā (ziemas sezonā nodarbības notiks Carnikavas pamatskolas telpās).
 
Nodarbības, ko organizē "KSMR Fitness" (informācija: KSMR Fitness Carnikava), vada sertificēti treneri. Carnikavas novada dome šo iespēju nodrošina Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta ietvaros līdz 2017. gada beigām.
 
Ikvienam nodarbību dalībniekam, kurš vēlas piedalīties projekta aktivitātē, pirms nodarbības jāaizpilda aptaujas anketas un jāparakstās dalībnieku sarakstā.
 
Aicinām izmantot iespēju aktīvi pavadīt otrdienu un ceturtdienu vakarus!
 
V. Zinkevičs
 
Par projektu:
Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/046 "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Carnikavas novadā" mērķis ir - veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumu pieejamības uzlabošana Carnikavas novada iedzīvotājiem, jo īpaši, teritoriālās nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, īstenojot vietēja mēroga pasākumus.
Projekta ietvaros apstiprinātais budžets ir 70 263,00 EUR.
Projekts tiks īstenots līdz 2019. gada 31. decembrim.
ES 2020 ESF