Līdz 2017. gada beigām iedzīvotājiem pieejamas āra vingrošanas un fitnesa nodarbības Kalngalē

.

Cirulu parks kalngaleCarnikavas novada iedzīvotājiem līdz 2017. gada beigām ir iespēja piedalīties āra vingrošanas/fitnesa nodarbībās ne tikai Carnikavā, bet arī Kalngalē.
 
Tās notiek pirmdienās, trešdienās un piektdienās no plkst. 20.00 līdz 21.00 Cīruļu ielā 8, Kalngalē (ziemas sezonā nodarbības notiks brīvā laika pavadīšanas centra "Kadiķis" telpās). Nodarbības vada treneris Māris Savickis.
 
Carnikavas novada dome šo iespēju nodrošina Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta ietvaros. Ikvienam nodarbību dalībniekam, kurš vēlas piedalīties projekta aktivitātē, pirms nodarbības jāaizpilda aptaujas anketas un jāparakstās dalībnieku sarakstā.
 
Aicinām izmantot iespēju aktīvi pavadīt trīs darbdienu vakarus!
 
Par projektu:
Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/046 "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Carnikavas novadā" mērķis ir - veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumu pieejamības uzlabošana Carnikavas novada iedzīvotājiem, jo īpaši, teritoriālās nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, īstenojot vietēja mēroga pasākumus.
Projekta ietvaros apstiprinātais budžets ir 70 263,00 EUR.
Projekts tiks īstenots līdz 2019. gada 31. decembrim.
 
ES 2020 ESF