Carnikavas novada pašvaldības valsts amatpersonu un darbinieku izmaksātais atalgojums 2018. gadā.
Carnikavas novada dome:Janvāris Februāris Marts Aprīlis Maijs Jūnijs Jūlijs Augusts Septembris Oktobris 
Novembris
Pašvaldības aģentūra "Carnikavas Komunālserviss": Janvāris Februāris Marts Aprīlis Maijs Jūnijs Jūlijs Augusts Septembris Oktobris Novembris

Carnikavas novada pašvaldības valsts amatpersonu un darbinieku izmaksātais atalgojums 2017. gadā.
Carnikavas novada dome: Janvāris Februāris Marts Aprīlis Maijs Jūnijs Jūlijs Augusts 


Pašvaldības aģentūra "Carnikavas Komunālserviss": Janvāris Februāris Marts Aprīlis Maijs Jūnijs Jūlijs Augusts  Septembris Oktobris Novembris Decembris

Carnikavas novada pašvaldības valsts amatpersonu un darbinieku izmaksātais atalgojums 2016. gadā.
Carnikavas novada dome: Janvāris Februāris Marts Aprīlis Maijs Jūnijs Jūlijs Augusts Septembris Oktobris Novembris Decembris
Pašvaldības aģentūra "Carnikavas Komunālserviss": Janvāris Februāris Marts Aprīlis Maijs Jūnijs Jūlijs Augusts Septembris Oktobris Novembris Decembris

Carnikavas novada pašvaldības valsts amatpersonu un darbinieku izmaksātais atalgojums 2015. gadā.

Carnikavas novada dome: Janvāris Februāris Marts Aprīlis Maijs Jūnijs Jūlijs Augusts Septembris Oktobris Novembris Decembris
Pašvaldības aģentūra "Carnikavas Komunālserviss": Janvāris Februāris Marts Aprīlis Maijs Jūnijs Jūlijs Augusts Septembris Oktobris 
Novembris Decembris
Piejūras internātpamatskola: Janvāris Februāris Marts

Carnikavas novada pašvaldības valsts amatpersonu un darbinieku izmaksātais atalgojums 2014. gadā.
Carnikavas novada dome: 
Janvāris Februāris Marts Aprīlis Maijs Jūnijs Jūlijs Augusts Septembris Oktobris Novembris 
Decembris
Pašvaldības aģentūra "Carnikavas Komunālserviss":
Janvāris Februāris Marts Aprīlis Maijs Jūnijs Jūlijs Augusts Septembris Oktobris Novembris Decembris
Piejūras internātpamatskola: Janvāris Februāris Marts Aprīlis Maijs Jūnijs Jūlijs Augusts Septembris Oktobris Novembris Decembris

Carnikavas novada pašvaldības valsts amatpersonu un darbinieku izmaksātais atalgojums 2013. gadā.
Carnikavas novada dome: Janvāris Februāris Marts Aprīlis Maijs Jūnijs Jūlijs Augusts Septembris Oktobris Novembris Decembris

Pašvaldības aģentūra „Carnikavas Komunālserviss": Janvāris Februāris Marts Aprīlis Maijs Jūnijs Jūlijs Augusts Septembris Oktobris Novembris Decembris

Piejūras internātpamatskola: Janvāris Februāris Marts Aprīlis Maijs Jūnijs Jūlijs Augusts Septembris Oktobris Novembris Decembris

Carnikavas novada pašvaldības valsts amatpersonu un darbinieku izmaksātais atalgojums 2012. gadā.
Carnikavas novada dome: Janvāris Februāris Marts Aprīlis Maijs Jūnijs Jūlijs Augusts Septembris Oktobris Novembris Decembris

Pašvaldības aģentūra „Carnikavas Komunālserviss": Janvāris Februāris Marts Aprīlis Maijs Jūnijs Jūlijs Augusts Septembris Oktobris Novembris Decembris

Carnikavas speciālā internātpamatskola: Janvāris Februāris Marts Aprīlis Maijs Jūnijs Jūlijs Augusts Septembris Oktobris Novembris Decembris

Noderīga informācija:
Valsts pārvaldes iekārtas likums
Carnikavas novada pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības noteikumi
Informācija par Carnikavas novada pašvaldības amatpersonu (darbinieku) mēnešalgas apmēru sadalījumā pa amatu grupām
Informācija par pašvaldības aģentūras "Carnikavas komunālserviss'' amatpersonu (darbinieku) mēnešalgas apmēru sadalījumā pa amatu grupām