Domes vadība

Vārds, uzvārds Amats Kontakti
Jurevica 533 800
Daiga Jurēvica
Domes
priekšsēdētāja


Tālr. 29180607; 67993372

daiga.jurevica[at]carnikava.lv

Genovefa Kozlovska

 Genovefa Kozlovska

Priekšsēdētājas
vietniece


Tālr.26441566

genovefa.kozlovska[at]carnikava.lv

Raimonds Garenčiks
Raimonds Garenčiks
Pašvaldības
izpilddirektors
Tālr.67993589, 29221475

raimonds.garenciks[at]carnikava.lv

Administratīvā nodaļa

Ūdenssaimniecības nodaļas vadītājs
Vārds, uzvārds Amats Kontakti
Lubova Petrovska
Ļubova Petrovska
Vadītāja Tālr. 67993545; 28317909

lubova.petrovska[at]carnikava.lv

  
Dzintra Birze 533x800
 Dzintra Birze
Vecākā
lietvede


Tālr. 67993545; 20237580

dzintra.birze[at]carnikava.lv

 Dārta Zaļkalne  Lietvede

 Tālr. 67993545; 

 darta.zalkalne[at]carnikava.lv

Guntis Jakobsons
Guntis Jākobsons
Saimniecības
pārzinis

Tālr. 26121586

guntis.jakobsons[at]carnikava.lv

Brigita Pukse 533x800
Brigita Pukse
Arhivāre Tālr. 67993418; 20235119

brigita.pukse[at]carnikava.lv

Administratīvā komisija

Vārds, uzvārds Amats Kontakti
 Aija Krieva

 sekretāre

 Tālr. 27806111

 

Attīstības un plānošanas nodaļa

 

Vārds, uzvārds

Amats

Kontakti

Inara Stalidzane1

Ināra Stalidzāne

 Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja 

Tālr. 67992362, 29475130

inara.stalidzane[at]carnikava.lv

Diana Curiska

Diāna Čūriška

Nodaļas vadītāja vietniece 

Tālr. 67992362; 28615546

diana.curiska[at]carnikava.lv

Vilis Zinkevics 533x800
Vilis Zinkevičs

 Attīstības speciālists

Tālr. 67992362; 29160310

vilis.zinkevics[at]carnikava.lv

Inese Kina 533x800

Inese Kīna

 Attīstības speciāliste

Tālr. 67992362; 20232807

inese.kina[at]carnikava.lv

Maris Lazdins

Māris Lazdiņš

Attīstības speciālists

Tālr.: 67992362; 29423659

maris.lazdins[at]carnikava.lv

Gundega Ulme

Gundega Ulme

 "Life" projekta vadītāja

gundega.ulme[at]carnikava.lv

Tālr. 67992362

Edgars Pudzis 533x800

 Edgars Pudzis

 Attīstības speciālists

edgars.pudzis[at]carnikava.lv

Tālr. 26005064

 Jānis Kravalis 

 Lauku attīstības konsultants 

 Tālr. 27763321

Bāriņtiesa

Vārds, uzvārds Amats Kontakti
Ineta Stasjule1 Priekšsēdētāja


 Tālr. 67993787; 28633407

 barintiesa[at]carnikava.lv ;

 ineta.stasjule[at]carnikava.lv

Nataļja Jefremova 
 Nataļja Jefremova

 Priekšsēdētājas vietniece  Tālr. 67993787;
nataļja.jefremova[at]carnikava.lv
Inga Reimane
 Inga Reimane
 Sekretāre  Tālr. 67993787; 25433029
 Inga.reimane[at]carnikava.lv

Bibliotēka

rsz 142
Ilze Ezermale
Bibliotēkas vadītāja Tālr. 67993181; 29505867  

ilze.ezermale[at]carnikava .lv 
rsz 13
Ilze Gruzdiņa
Bibliotekāre Tālr. 67993181; 29657996

biblioteka[at]carnikava.lv


Būvvalde

Vārds, uzvārds Amats Kontakti
Ainars Grikmanis
Ainārs Grikmanis

Vadītājs
Tālr. 67993428; 27878190

ainars.grikmanis[at]carnikava.lv
Zintis Varts
Zintis Varts

Teritorijas plānotājs 
Tālr. 67993428; 20237346

zintis.varts[at]carnikava.lv
Andris Jakobsons 800
Andris Jākobsons
Būvinspektors Tālr. 67993428; 27839720

andris.jakobsons[at]carnikava.lv
Mārtiņš Strazds
Arhitekts Tālr. 67993428

martins.strazds[at]carnikava.lv
Dina Daugaviete 533x800
Dina Daugaviete
Nekustamā īpašuma speciāliste Tālr. 67993388; 20236813

dina.daugaviete[at]carnikava.lv

Carnikavas Komunālserviss


Vārds, uzvārds Amats Kontakti
Gunars Dzenis
Gunārs Dzenis

 Direktors

 Tālr. 67993705, 29154170

 gunars.dzenis[at]carnikava.lv
Lauris Bernans 2
Lauris Bernāns
Direktora vietnieks Tālr. 28378568

lauris.bernans[at]carnikava.lv
Elīna Klindžāne
Elīna Klindžāne
Juriste Tālr. 67993705, 29324259

elina.klindzane[at]carnikava.lv

Aiva Šmite
Lietvede-klientu apkalpošanas speciāliste Tālr. 67993705
komunalserviss[at]carnikava.lv
 Elita Buša  Personāla  speciāliste

 Tālr. 67993705, 29264148

 elita.busa[at]carnikava.lv

Pjotrs Spakovs
Pjotrs Špakovs
Tehniskā nodrošinājuma nodaļas vadītājs

Tālr. 67993705, 29252804

pjotrs.spakovs[at]carnikava.lv

Rita Tjarve
Rita Tjarve
Labiekārtošanas
nodaļas vadītāja
Tālr. 67993705, 29569973
rita.tjarve[at]carnikava.lv
Mārtiņš Leitāns
Mārtiņš Leitāns
Ceļu un tiltu būvinženieris Tālr. 67993391, 20254045
martins.leitans[at]carnikava.lv

 

Edgars Sliede

Edgars Sliede

Vides pārvaldības nodaļas vadītājs Tālr. 67993391, 26466099
edgars.sliede[at]carnikava.lv

Edgars Sliede

Inese Silamiķele

Vides inženiere Tālr. 67993391

inese.silamikele[at]carnikava.lv
Ivars Slagis 533x800
Ivars Slāģis
Vecākais hidrotehnisko būvju būvinženieris  Tālr. 67993391; 29372825


 ivars.slagis[at]carnikava.lv
Arnis Puke
Arnis Puķe
 Īpašumu apsaimniekošanas nodaļas vadītājs

 Tālr. 67993705; 29439225

arnis.puke[at]carnikava.lv

Andris SolovjovsAndris Solovjovs Ūdenssaimniecības nodaļas vadītājs

Tālr.26108289

andris.solovjovs[at]carnikava.lv

Valdis KrampansValdis Krampāns Inženiertehnisko būvju brigadieris

Tālr. 29263677

valdis.krampans[at]carnikava.lv
Lidija 3 1Lidija Rēvele Ūdenssaimniecības speciāliste

Tālr. 20261555

lidija.revele[at]carnikava.lv

Ojars Osins Ojārs Ošiņš Inženierkomunikāciju piesaistes speciālists Tālr. 67992885, 29330886

ojars.osins[at]carnikava.lv

Ilona Sakoviča

Iepirkumu speciāliste  Tālr. 67993705

 ilona.sakovica[at]carnikava.lv

Gatis Melnis 2

Gatis Melnis

Galvenais enerģētiķis

Tālr. 67993391, 22012356

gatis.melnis[at]carnikava.lv
Gunars Persis 533 
Gunārs Persis

Siltumtehniķis
Tālr. 67993391, 20262008
Dagnija LiepkalneDagnija Liepkalne Vides un darba 
aizsardzības speciāliste

 Tālr. 67993391,  26467758

dagnija.liepkalne[at]carnikava.lv

Ineta BokaneIneta Bokāne Komunālo maksājumu
grāmatvede
Tālr. 67992885
ineta.bokane[at]carnikava.lv
Valentīna Liepiņa Kapu pārzine Tālr. 29638837

Carnikavas Mūzikas un mākslas skola

Vārds, uzvārds Amats Kontakti
Igors Doriņš
 Igors Doriņš

 Direktors

 Tālr. 29231417

 maksla[at]carnikava.lv

Carnikavas pamatskola

Vārds, uzvārds Amats Kontakti

Aija Patkovska

Direktora pienākumu izpildītāja

Tālr. 29633111
aija.patkovska[at]carnikava.lv
Valdis Sniedze Pomaskovs
Valdis Pomaskovs
 Direktores vietnieks
 saimniecības jautājumos
valdis.pomaskovs[at]carnikava.lv

Sandra Ābrama

 Sekretāre Tālr. 67993613, 28695213
cps[at]carnikava.lv

Dzimtsarakstu nodaļa

Vārds, uzvārds
Amats
Kontakti
Sanita Pundina
Sanita Pundiņa 
 
Vadītāja
Tālr. 67992303; 28356344

sanita.pundina[at]carnikava.lv

Finanšu vadības nodaļa

Vārds, uzvārds Amats Kontakti
Inguna Lulle
Ingūna Lulle
Vadītāja Tālr. 25901088

inguna.lulle[at]carnikava.lv
Anita Snigireva 800
Anita Snigireva
Vadītājas vietniece,
galvenā grāmatvede
Tālr. 67993591
anita.snigireva[at]carnikava.lv
Aija Andreiko 533x800
Aija Andreiko
Vecākā grāmatvede Tālr. 67993591; 26120302

aija.andreiko[at]carnikava.lv
Liene Sobolovna 533x800
Liene Sobolovna
Vecākā
grāmatvede
Tālr. 67993591; 22035524

liene.sobolovna[at]carnikava.lv
Ilga Balode Nekustamā īpašuma nodokļu inspektore  Tālr. 67993418; 22044751

ilga.balode[at]carnikava.lv

Dace Pundina3 800

Dace Pundiņa

Vecākā grāmatvede Tālr. 67992945; 25642708

dace.pundina[at]carnikava.lv

Inga Jucere

Inga Jučere

Grāmatvede Tālr. 67992945

inga.jucere[at]carnikava.lv

Dagnija Aditaja

Dagnija Adītāja

Grāmatvede Tālr. 67992945

dagnija.aditaja[at]carnikava.lv

Informācijas tehnoloģiju nodaļa

Vārds, uzvārds Amats Kontakti
Edgars Priede
Edgars Priede
 Vadītājs Tālr. 26611519

edgars.priede[at]carnikava.lv

Martins Kalnietis labots

 Mārtiņš Kalnietis

Datorsistēmu un datortīklu
administrators
 Tālr. 20216871
 martins.kalnietis[at]carnikava.lv

Izglītības un kultūras nodaļa

Vārds, uzvārds Amats Kontakti
Elita Terentjeva
Elita Terentjeva
Vadītāja Tālr. 67993590; 28615155

elita.terentjeva[at]carnikava.lv
Antra Krasta

Antra Krasta

Izglītības metodiķe  Tālr. 29389606

antra.krasta[at]carnikava.lv

Juridiskā nodaļa

Vārds, uzvārds Amats Kontakti
Ilona Gotharde 800
Ilona Gotharde
Vadītāja Tālr. 67993388

ilona.gotharde[at]carnikava.lv

Rita Rossoha Sadovica

Rita Rossoha - Sadoviča

 Juridiskās nodaļas vadītājas vietniece

 Tālr. 67993388
 rita.rossoha[at]carnikava.lv

Evija seffere

Evija Šefere

Juriste-iepirkumu speciāliste

Tālr. 67993388, 25678989

evija.sefere[at]carnikava.lv

 

Edgars Vīksne Jurists

Tālr. 26306907, 67993388

edgars.viksne[at]carnikava.lv


Klientu apkalpošanas centrs

Vārds, uzvārds Amats Kontakti
 Marina Ziemele
 Marina Ziemele
Speciāliste Tālr. 67993814; 29124828

marina.ziemele[at]carnikava.lv


Vita Lejniece 

Vita Lejniece

Vecākā referente Tālr. 67993814

 vita.lejniece[at]carnikava.lv 

 Inga

 Inga Čaupala

Lietvede  Tālr. 67993814; 29840610

 inga.caupala[at]carnikava.lv 

Novadpētniecības centrs


Vārds, uzvārds Amats Kontakti

Olga Rinkus

Olga Rinkus

Vadītāja

Tālr. 29128086

olga.rinkus[at]carnikava.lv

Maija Sarkane
Maija Sarkane

SpeciālisteTālr. 29128086

maija.sarkane[at]carnikava.lv

Pašvaldības policija

Pašvaldības policijas diennakts Tālr. 22006686

Vārds, uzvārds Amats Kontakti
Imants5 web 800 
Imants Pastors
 Pašvaldības policijas priekšnieks

 Tālr. 67383734; 28660686

imants.pastors[at]carnikava.lv
policija[at]carnikava.lv

Elena Spilva
Elēna Spilva
Vecākā inspektore/lietvede Tālr. 67383734; 29442243

elena.spilva[at]carnikava.lv
Dmitrijs Grigorjevs 800
Dmitrijs Grigorjevs
Vecākais inspektors Tālr. 67383734; 22006686
policija[at]carnikava.lv
Sergejs Mardarenko 800
Sergejs Mardarenko
Vecākais inspektors Tālr. 67383734; 22006686
policija[at]carnikava.lv
Juris Baumanis
Juris Baumanis
Vecākais inspektors Tālr. 67383734; 22006686
policija[at]carnikava.lv
Martins Jirgensons1 800 Mārtiņš Jirgensons Inspektors Tālr. 67383734; 22006686
policija[at]carnikava.lv
Policija deniss 800
Deniss Beļinovs
Vecākais inspektors Tālr. 67383734; 22006686
policija[at]carnikava.lv

Dagnis Friedenfelds 800

Dagnis Freidenfelds

Inspektors Tālr. 67383734; 22006686
policija[at]carnikava.lv

Jānis Zilgalvis
Inspektors Tālr. 67383734; 22006686
policija[at]carnikava.lv
Helmuts Smits
Helmuts Šmits
Vecākais inspektors Tālr. 67383734; 22006686
policija[at]carnikava.lv

Aivars Grinbergs
Inspektors Tālr. 67383734; 22006686
policija[at]carnikava.lv
Jānis Dovmanis

Jānis Dovmanis

Inspektors Tālr. 67383734; 22006686
policija[at]carnikava.lv

Pirmsskolas izglītības iestāde „Riekstiņš”

 
 
Vārds, uzvārds Amats Kontakti
Ina Melkina1
Ina Melkina
Vadītāja Tālr. 67993671; 29473738

ina.melkina[at]carnikava.lv
Diāna Ločmele
Diāna Ločmele
Vadītājas vietniece  Tālr. 67993690

diana.locmele[at]carnikava.lv
Evita Lūkina Kancelejas pārzine Tālr. 67993690; 29235459

evita.lukina[at]carnikava.lv

Sabiedrisko attiecību nodaļa

Vārds, uzvārds Amats Kontakti

Agnese Germane 1 

 

 Agnese Ģērmane

 Vadītāja


Tālr. 67992812; 28354350

agnese.germane[at]carnikava.lv


IC 2 

Ilze Cerbule

 Speciāliste Tālr. 67992812; 26669171
ilze.cerbule[at]carnikava.lv

Sociālais dienests

Alternatīvās aprūpes centrs "Pīlādzis",
Tālr. 67993543, e-pasts: piladzis[at]carnikava.lv

Brīvā laika pavadīšanas centrs "Kadiķis" 
Tālr. 67903011,  e-pasts: gunita.dzene[at]carnikava.lv


Vārds, uzvārds


Amats

Kontakti
Daiga Landsmane 
Daiga Landsmane
Vadītāja

Tālr. 67993101; 20243515
daiga.landsmane[at]carnikava.lv

Kontaktpersona saziņai personām ar alternatīvo statusu.
Pieņemšanas laiki: pirmdien un ceturtdien
no plkst. 8.00 - 17.30 (pusdienas
pārtraukums no plkst. 12.00 - 12.30)

Edite Cipaite

Edīte Čipaite

Sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem Tālr.: 67993101, 20235386
Sanita Sulce 533x800
Sanita Šulce

Sociālā darbiniece
Tālr. 67993101; 20254044

sanita.sulce[at]carnikava.lv  
Inga Visocka
Inga Visocka
Sociālā darbiniece Tālr. 67993101

inga.visocka[at]carnikava.lv  
Gunita Dzene
Gunita Dzene

 Brīvā laika pavadīšanas 
 centra "Kadiķis" vadītāja

Tālr. 67903011; 20232044


gunita.dzene[at]carnikava.lv
Dzintra Viksne
Dzintra Vīksne
Sociālā darbiniece Tālr. 67993543; 26662567


dzintra.viksne[at]carnikava.lv
Velga Krampane
Velga Krampāne
Aprūpētāja Tālr. 67993101
Gunta Jākobsone
 Gunta Jākobsone
 Aprūpētaja  Tālr. 67993101
Maruta Ivanova
 Maruta Ivanova
 Sociālā aprūpētāja

Tālr. 67993543

maruta.ivanova[at]carnikava.lv

Daina Mozeiko
 Daina Možeiko
 Pedagogs dienas centrā

Tālr. 67993543; 20242308

daina.mozeiko[at]carnikava.lv

Daina Mozeiko
 Gerda Jeļiņevska

 Sociālās palīdzības
 organizatore

Tālr. 22044198

gerda.jelinevska[at]carnikava.lv

Sporta stratēģijas nodaļa

Vārds, uzvārds Amats Kontakti
Edvins Krums Edvīns Krūms

Sporta stratēģijas nodaļas vadītājs
 Tālr. 28662982
edvins.krums[at]carnikava.lv

Tautas nams "Ozolaine"

Alīse Vorobeja
 Alīse Vorobeja


 Vadītāja

 

 Tālr. 67993688; 26378644
 tautasnams[at]carnikava.lv
 alise.vorobeja[at]carnikava.lv

Agnija Saprovska

Agnija Saprovska

Vadītājas vietniece

Tālr. 67993688; 29541105
 tautasnams[at]carnikava.lv
 agnija.saprovska[at]carnikava.lv

Zaiga Zalkalne
Zaiga Zaļkalne
Saimniecības pārzine Tālr. 67993688 
Silvija Petersone
Silvija Pētersone
Dežurante Tālr. 67993688 

Kristaps Taburs

Kristaps Taburs

 Kultūras pasākumu
 tehniskais režisors
 Tālr. 28483700

 

Tūrisma informācijas centrs

Vārds, uzvārds Amats Kontakti
Venta2 Copy 

Venta Pastare


Attīstības speciāliste tūrisma un uzņēmējdarbības jautājumos

 Tālr. 67708443; 29326285
venta.pastare[at]carnikava.lv