Drukāt

Biedrība "Carnikavas makšķerēšanas skola"

Makskeresana logo labotsBiedrība "Carnikavas makšķerēšanas skola" ir dibināta 2015.gada 17. februārī, Carnikavā, apvienojoties interesentiem no Carnikavas novada.
 
Galvenie biedrības darbības mērķi:
- Latvijas un īpaši Vidzemes reģiona vides, īpaši ūdens un ūdens bioloģisko resursu aizsardzība, to bioloģiskās daudzveidības un ilgtspējības nodrošināšana;
- Sabiedrības, īpaši bērnu un jauniešu vides izglītošana un audzināšana;
- Jauno makšķernieku skolu un interešu pulciņu (grupu) dibināšana un darbības organizēšana Carnikavas novadā, Latvijā;
- Cilvēku ar īpašām vajadzībām integrēšana sabiedrībā un attiecīga makšķerēšanas sporta attīstīšana;
- Makšķerēšanas sacensību organizēšana;
- Videi draudzīgas makšķerēšanas un makšķerēšanas tūrisma attīstīšana un popularizēšana;
- Sadarbība ar vides aizsardzības un makšķernieku sabiedriskajām organizācijām un valsts institūcijām Latvijā un ārvalstīs;
- Īpašo Carnikavas novada suvenīru un balvu izstrāde.
 
Biedrība aicina Carnikavas novada iedzīvotājus, uzņēmējus un nevalstiskas organizācijas, iesaistīties partnerības darbībā un kļūt par tās biedriem.
 
Biedrības kontakti:
Valdes priekšsēdētājs Eduards Burģelis, tālr. 29727705, e-pasts: .
Valdes loceklis Jānis Muciņš, tālr. 29199399, e-pasts: .