Drukāt

Valsts pārvaldes uzdevumu veikšana

Carnikavas novada pašvaldības budžetā ir paredzēti līdzekļi privātpersonām deleģējamo valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai 10 000 EUR apmērā, pamatojoties uz Carnikavas novada pašvaldības 2014.gada 17.decembra saistošo noteikumu Nr. SN/2014/23 "Kārtība, kādā pašvaldība piešķir finansējumu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai" 22.punktu.
 
Paredzams, ka nolikums par konkursu līdzdarbības līgumu slēgšanai tiks pieņemts novada domes 2015.gada marta sēdē un pieteikumu pieņemšana sāksies 2015.gada aprīļa sākumā.
 
Konkursa nolikums, kā arī paziņojums par pieteikumu pieņemšanu tiks publicēti mājas lapā www.carnikava.lv un pašvaldības informatīvajā izdevumā "Carnikavas novada vēstis".