Drukāt

Izsludināta pieteikšanās tirdzniecībai svētkos Carnikavā

IMG 6656 autoTiek izsludināta pieteikšanās ikgadējiem Carnikavas Zvejnieksvētkiem un Nēģu svētkiem šī gada vasarā, tāpēc aicināti atsaukties lielie un mazie uzņēmumi, mājražotāji un tirgotāji.

2018. gada 14. jūlijā Zvejnieksvētki

Uzmanību! Informējam, ka tirdzniecība Zvejnieksvētkos tiek organizēta centrālai norises vietai Atpūtas ielā 20 piegulošā teritorijā (pļavā). Līdz ar to ir mainīta tirdzniecības vietu ierādīšanas kārtība! TIRDZNIECĪBAS VIETAS BŪS NUMURĒTAS. TIRDZNIECĪBAS ATĻAUJA UN INFORMĀCIJA PAR VIETAS NUMURU TIKS NOSŪTĪTA UZ TIRDZNIECĪBAS DALĪBNIEKA NORĀDĪTO E-PASTU. Pieteikšanās tirdzniecībai Zvejnieksvētkos līdz 22. jūnijam.

Tirdziņā īpaši aicinām pieteikties zivju produkcijas tirgotājus, lietišķās mākslas izstrādājumu ražotājus, piem. rotkaļus, stikla pūtējus u.c., amatniekus un tirgotājus, kas piedāvā amata prasmes demonstrējumus. Gaidīti tiek pārtikas preču tirgotāji, atrakciju organizatori, sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniedzēji un rūpniecības preču tirgotāji.

LIETOTU PREČU TIRDZNIECĪBA NAV ATĻAUTA!

2018. gada 25. augustā Nēģu svētki

Uzmanību!  TIRDZNIECĪBA NOTIKS RĪGAS UN JŪRAS IELĀS, VIETAS BŪS NUMURĒTAS. TIRDZNIECĪBAS ATĻAUJA UN INFORMĀCIJA PAR VIETAS NUMURU TIKS NOSŪTĪTA UZ TIRDZNIECĪBAS DALĪBNIEKA NORĀDĪTO E-PASTU. Pieteikšanās tirdzniecībai Nēģu svētkos līdz 3.augustam.

Aicinām zivju produkcijas tirgotājus, lietišķās mākslas izstrādājumu ražotājus, amatniekus un tirgotājus, kas piedāvā amata prasmes demonstrējumus. Gaidīti tiek pārtikas preču tirgotāji, atrakciju organizatori, sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniedzēji.

RŪPNIECĪBAS PREČU UN LIETOTU PREČU TIRDZNIECĪBA SVĒTKOS NAV ATĻAUTA!

Abos svētkos tirdzniecībai tiks reģistrēti pretendenti, kas iesūtījuši pieteikumi uz e-pasta adresi vai iesnieguši Carnikavas novada domes klientu apkalpošanas centrā (Stacijas iela 5, Carnikava) līdz noteiktajam pieteikšanās datumam šādus dokumentus un informāciju:

1. Aizpildītu un parakstītu IESNIEGUMA FORMU.
2. Fotogrāfijas ar savu produkciju un tirdzniecības vietas vizuālo noformējumu.
3. Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniedzējiem jāpievieno ēdienkarte, un īpašs pusdienu piedāvājums bērniem. Priekšroka tiks dota ēdinātājiem, kuru piedāvājumā ir zivju ēdieni.

TIRDZNIECĪBAS VIETU SKAITS IEROBEŽOTS!

Informācijai:
Saistošie noteikumi par ielu tirdzniecības saskaņošanu Carnikavas novadā: Nr.CND/SN/2011/11 “Ielu tirdzniecības saskaņošanas un organizēšanas saistošie noteikumi”

Tirdzniecības atļauja tiks nosūtīta uz iesniegumā norādīto e-pastu līdz 13.jūlijam Zvejnieksvētkiem, līdz 24.augustam - Nēģu svētkiem.

Aicinām sekot aktuālākajai informācijai Carnikavas novada pašvaldības mājaslapā.