Carnikavas novada pašvaldības valsts amatpersonu un darbinieku izmaksātais atalgojums 2016. gadā.
Carnikavas novada dome: Janvāris Februāris Marts Aprīlis Maijs Jūnijs Jūlijs Augusts Septembris Oktobris Novembris Decembris
Pašvaldības aģentūra "Carnikavas Komunālserviss": Janvāris Februāris Marts Aprīlis Maijs Jūnijs Jūlijs Augusts Septembris Oktobris Novembris Decembris

Carnikavas novada pašvaldības valsts amatpersonu un darbinieku izmaksātais atalgojums 2015. gadā.

Carnikavas novada dome: Janvāris Februāris Marts Aprīlis Maijs Jūnijs Jūlijs Augusts Septembris Oktobris Novembris Decembris
Pašvaldības aģentūra "Carnikavas Komunālserviss": Janvāris Februāris Marts Aprīlis Maijs Jūnijs Jūlijs Augusts Septembris Oktobris 
Novembris Decembris
Piejūras internātpamatskola: Janvāris Februāris Marts

Carnikavas novada pašvaldības valsts amatpersonu un darbinieku izmaksātais atalgojums 2014. gadā.
Carnikavas novada dome: 
Janvāris Februāris Marts Aprīlis Maijs Jūnijs Jūlijs Augusts Septembris Oktobris Novembris 
Decembris
Pašvaldības aģentūra "Carnikavas Komunālserviss":
Janvāris Februāris Marts Aprīlis Maijs Jūnijs Jūlijs Augusts Septembris Oktobris Novembris Decembris
Piejūras internātpamatskola: Janvāris Februāris Marts Aprīlis Maijs Jūnijs Jūlijs Augusts Septembris Oktobris Novembris Decembris

Carnikavas novada pašvaldības valsts amatpersonu un darbinieku izmaksātais atalgojums 2013. gadā.
Carnikavas novada dome: Janvāris Februāris Marts Aprīlis Maijs Jūnijs Jūlijs Augusts Septembris Oktobris Novembris Decembris

Pašvaldības aģentūra „Carnikavas Komunālserviss": Janvāris Februāris Marts Aprīlis Maijs Jūnijs Jūlijs Augusts Septembris Oktobris Novembris Decembris

Piejūras internātpamatskola: Janvāris Februāris Marts Aprīlis Maijs Jūnijs Jūlijs Augusts Septembris Oktobris Novembris Decembris

Carnikavas novada pašvaldības valsts amatpersonu un darbinieku izmaksātais atalgojums 2012. gadā.
Carnikavas novada dome: Janvāris Februāris Marts Aprīlis Maijs Jūnijs Jūlijs Augusts Septembris Oktobris Novembris Decembris

Pašvaldības aģentūra „Carnikavas Komunālserviss": Janvāris Februāris Marts Aprīlis Maijs Jūnijs Jūlijs Augusts Septembris Oktobris Novembris Decembris

Carnikavas speciālā internātpamatskola: Janvāris Februāris Marts Aprīlis Maijs Jūnijs Jūlijs Augusts Septembris Oktobris Novembris Decembris

Noderīga informācija:
Valsts pārvaldes iekārtas likums
Carnikavas novada pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības noteikumi
Informācija par Carnikavas novada pašvaldības amatpersonu (darbinieku) mēnešalgas apmēru sadalījumā pa amatu grupām