Drukāt

13. aprīlī sanāksme par detālplānojuma "Jūraskrasti" publiskās apspriešanas laikā saņemtajiem priekšlikumiem

.

13. aprīlī plkst. 14.00 Carnikavas novada domes ēkā (Stacijas ielā 5, Carnikavā) notiks sanāksme, kurā tiks izskatīti nekustamā īpašuma „Jūraskarsti", Carnikavas novadā (kadastra apzīmējums 80520040341) detālplānojuma publiskās apspriešanas laikā saņemtie institūciju atzinumi un privātpersonu priekšlikumi.
Drukāt

Paziņojums par vairāku Mežgarciema nekustamo īpašumu detālplānojuma projekta publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksmi

.

Informējam, ka 2016. gada 25. aprīlī plkst. 16.00 Carnikavas novada alternatīvās aprūpes centrā "Pīlādzis" (Stacijas ielā 5, Carnikavā) notiks nekustamo īpašumu "Mežgarciems", „Mežgarciems – 7", „Mežgarciems – 8", „Mežgarciems – 9", „Mežgarciems – 10" detālplānojuma projekta publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksme. Aicinām visus interesentus piedalīties sanāksmē.